Заштита од насиља

8. новембра 2016.

Извештај о стању безбедности у школи за први квартал школске 2016/2017. године

Извештај о стању безбедности у школи за први квартал школске 2016/2017. године можете прерузети …овде.
12. октобра 2016.

Програм за заштиту од насиља

Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемареивања у школи школске 2016/17. године может преузети …овде.     Чланови тима за заштиту ученика од насиља […]
30. марта 2015.

Извештај о стању безбедности у школи за трећи квартал школске 2014/2015. године

Извештај о стању безбедности у школи за трећи квартал школске 2014/2015. године можете преузети …овде.
30. марта 2015.

Поштовани родитељи,

Хвала вам што сте нам указали поверење да образујемо и васпитавамо вашу децу. Ценећи то, наша највећа брига је безбедност ваше деце и ми ћемо учинити […]
30. марта 2015.

Тим за заштиту ученика од насиља и Управа школе

Чланови тима за заштиту ученика од насиља Чланови тима за заштиту ученика од насиља II Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи […]