Dinamika aktivnosti

Rokovi za polaganje vanrednih, specijalističkih, završnih i maturskih ispita

Red. BrIspitni rokVremenska dinamika
1.Septembarski ispitni rokPrijava ispita14. 09. 2020. – 16. 09. 2020.

Ispitni rok 21. 09. 2020. – 25. 09. 2020.

2.Novembarski ispitni rokPrijava ispita 09. 11. 2020. – 12. 11. 2020.

Ispitni rok 16. 11. 2019. – 20. 11. 2019.

3.Januarski ispitni rok i završni i maturski ispitiPrijava ispita 11. 01. 2021. – 13. 01. 2021.

Ispitni rok i završni i maturski ispiti

18. 01. 2021. – 22. 01. 2021.

4.Aprilski ispitni rokPrijava ispita 06. 04. 2021. – 08. 04. 2021.

Ispitni rok 12. 04. 2020. – 16. 04. 2020.

5.Junski ispitni rok i završni i maturski ispitiPrijava ispita 03. 06. 2021. – 07. 06. 2021.

Ispitni rok i završni i maturski ispiti

08. 06. 2021. – 15. 06. 2021.

6.Avgustovski ispitni rok i završni i maturski ispitiPrijava ispita 16. 08. 2021. – 18. 08. 2021.

Ispitni rok i završni i maturski ispiti

23. 08. 2021. – 27. 08. 2021.