Приручници о полагању матурских испита по образовним профилима

Ментори за 2020/2021. годину

Распоред припремне наставе за полагање матурских и завршних испита за школску 2020/21. годину

Распоред полагања матурских и завршних испита за школску 2017/2018. годину

Динамика полагања матурских и завршних испита школске 2017/2018. год.

Матурски задаци

Финансијски администратор
Комерцијалиста
Пословни администратор

 

Матурски испит за проверу стручно-теоретских знања – Финансијски администратор
Матурски испит за проверу стручно-теоретских знања – Комерцијалиста
Матурски испит за проверу стручно-теоретских знања – Пословни администратор
 

Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу финансијски администратор
Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу комерцијалиста
Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу пословни администратор

ucenik_130514