Поред редовног школовања, свим заинтересованим можемо да пружимо и ванредно образовање, кроз наставак школовања, упоредо школовање, преквалификацију и доквалификацију.

 

Преквалификација се врши за следеће профиле:

– трговац III степен

– економски техничар IV степен

 

Доквалификација се врши за следеће профиле:

– економски техничар IV степен