Поред редовног школовања, свим заинтересованим можемо да пружимо и ванредно образовање, кроз наставак школовања, упоредо школовање, преквалификацију и доквалификацију.

Школа омогућава школовање ванредних ученика од I разреда, по конкурсу Министарства за следеће образовне профиле:

– трговац III степен

– кувар III степен

 

Преквалификација се врши за следеће профиле:

– трговац III степен

– кувар III степен

– трговински техничар IV степен

– економски техничар IV степен

 

Доквалификација се врши за следеће профиле:

– трговински техничар IV степен

– економски техничар IV степен

 

Упис кандидата:

Облик ванредног школовања место време
I разред ванредни ученици код координатора за ванредно школовање 09. и 10.07.2018. од 8 до 15 часова
наставак школовања ванредних ученика код координатора за ванредно школовање 30.08.2017. године у 10 часова
преквалификација код координатора за ванредно школовање током године
доквалификација код координатора за ванредно школовање током године