Raspored dopunske/dodatne nastave i sekcija za I polugodište školske 2022/2023. godine

Maturski i završni ispit za školsku 2021/2022. godinu

Raspored pisanih provera za drugo polugodište

Obaveštenje – Raspored časova

Raspored dopunske nastave za vreme zimskog raspusta školske 2021/22. godine – 27.12.2021. god.

Raspored dopunske nastave

Raspored rada biblioteke

Raspored obavljanja blok nastave

Raspored dežurstava nastavnika

Raspored rada organizatora praktične nastave

Raspored prijema roditelja

Raspored časova od 06.09.2021. god.

Raspored upisa učenika 

Raspored pripremne nastave za razredne ispite učenika završnih ispita i raspored polaganja razrednih ispita učenika završnih razreda i stranih jezika

Raspored za dodatni i dopunski rad sa učenicima tokom zimskog raspusta

Raspored održavanja sekcija, dodatne i dopunske nastave

Raspored za nastavnike 28.08.2020. god.

Rasporedi za odeljenje 28.08.2020. god.

Raspored pripremne nastave za polaganje maturskih i završnih ispita za školsku 2019/2020. god.

Dinamika aktivnosti u II polugodištu školske 2019/2020. godine

Raspored dopunske nastave za vreme zimskog raspusta

Raspored dopunske, dodatne, pripremne nastave i sekcija školske 2019/2020. godine

Dinamika aktivnosti za avgust

Raspored polaganja maturskih/završnih ispita u avgustovskom ispitnom roku za školsku 2018/19. godinu

Raspored polaganja popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku za školsku 2018/19. godinu

Raspored pripremne nastave za polaganje maturskih/završnih i popravnih ispita u avgustovskom ispitnom roku, školske 2018/19. godine

Raspored polaganja maturskih/završnih ispita za školsku 2018/2019. godinu

Raspored pripremne nastave za polaganje matruskih i završnih ispita za školsku 2018/19. godinu

Raspored dodatne nastave za drugo polugodište školske 2018/19. godine

Raspored dopunske nastave za vreme zimskog raspusta školske 2018/2019. godine

Raspored  dopunske, dodatne , pripremne  nastave  i sekcija školske  2018/2019. godine

RSS
Instagram