Specijalističko obrazovanje

SPECIJALISTIČKO OBRAZOVANJE (preuzmi)

SPECIJALISTIČKI ISPIT

 

Kuvar specijalista

Specijalističkim ispitom  utvrđuje se profesionalna osposobljenost Kuvara specijaliste za obavljanje poslova i zadataka, odnosno zanimanja obuhvaćenih obrazovnim profilom.

Specijalistički ispit čini:

1.Praktičan rad (izrada praktičnog zadatka)

2. Usmena provera znanja

Zadaci za praktičan rad izvode se iz programa Kuvarstva.

Radne zadatke utvrđuje Nastavničko veće škole na predlog stručnog veća, odnosno odgovarajućeg nastavnika. Broj radnih zadataka zavisi od broja kandidata koji u određenom roku polažu specijalistički ispit. Po pravilu, broj zadataka treba da je za 10% veći od broja prijavljenih kandidata

Pre izrade praktičnog zadatka kandidat je obavezan da sačini plan (teze) koji sadrži teotijske predpostavke na kojima se temelji izrada praktičnog rada. Specijalistički rad, odnosno praktični radni zadatak radi se u školi u prisustvu komisije.

Usmenom proverom znanja ocenjuje se uspešnost  savladanosti programa stručnog obrazovanja i osposobljenost kandidata da ta znanja povezuju, sintetizuju i primenjuju u različitim situacijama profesionalne delatnosti

Ispitna pitanja za usmenu proveru znanja izvode se iz sadržaja programa teorijske nastave, odnosno iz predmeta: kuvarstvo, poznavanje životnih  namirnica i nauka o ishrani.

 

 

 

RSS
Instagram