Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Економско трговинска школа Кула


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Предавање и радионица “Филмовање“
11. октобар 2014.
Јавна набавка број 6-611-3540 од 14.октобра 2014. године – набавка котла за потребе грејања установе као санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из OPH: 44621000)
14. октобар 2014.
RSS
Instagram