Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Економско трговинска школа Кула

Предавање и радионица “Филмовање“
11. октобра 2014.
Јавна набавка број 6-611-3540 од 14.октобра 2014. године – набавка котла за потребе грејања установе као санација котларнице у Економско-трговинској школи у Кули (шифра из OPH: 44621000)
14. октобра 2014.
RSS
Instagram