Јавна набавка школског намештаја (ознака из ОРН: 39100000 школски намештај)


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Јавна набавка рачунарске опреме (ознака из ОРН: 30230000 рачунарска опрема)
31. јул 2017.
План јавних набавки за 2017. годину
31. јул 2017.
RSS
Instagram