Potpisan sporazum o saradnji

Šest nastavnika iz naših opština među najboljima u bivšoj Jugoslaviji
15. aprila 2019.
Učenici Ekonomsko- trgovinske škole učestvovali na radionici u okviru IPA programa
16. aprila 2019.

Današnjim potpisivanjem sporazuma o saradnji između Srednje ekonomsko trgovinske škole u Kuli i Centra srednjih stručnih škola iz Baje, Republika Mađarska realizovan je dogovor o saradnji naših škola i škola iz pobratimljenog grada Kaloče. Sporazum o saradnji su potpisali Tibor Virag, direktor Centra srednjih stručnih škola iz Baje i Marina Džakula, direktorica Srednje ekonomsko trgovinske škole iz Kule. Sporazum će, kako je rečeno, omogućiti, između ostalog, čvršću saradnju, razmenu iskustava i zajedničko apliciranje za sredstva iz fondova Evropske unije.

Delegacija iz Kaloče koju čini najviše rukovodstvo ovog grada i pomenutog centra vaspitno obrazovnih ustanova potom je obišla Srednju ekonomsku školu, a u popodnevnim satima u sali Mađarskog kulturnog centra „Nepker“ biće održana radionica u sklopu realizacije zajedničkog INTEREG IPA Projekta Kule i Kaloče- „Stare navike u novoj odeći“ koji sufinansira Evropska unija.