Извештај о насилним ситуацијама и стању безбедности