Predavanje na temu “Prevencija narkomanije, alkoholizma i drugih oblika rizičnog ponašanja”

Usklađenost pisanih provera znanja za III kvartal školske 2019/2020. godine
31. januara 2020.
Odluka o prekidu obrazovno vaspitnog rada
11. februara 2020.

Na sastanku Učeničkog parlamenta Ekonomsko trgovinske škole, u utorak, 04.02.2020. godine učenici su imali priliku da slušaju predavanje Milice Babić i Saše Goločorbin, volontera  Crvenog krsta na temu “Prevencija narkomanije, alkoholizma i drugih oblika rizičnog ponašanja.