Odluka o izmeni ugovora – interaktivna tabla sa projektorom