Начин уписа распоређених кандидата и документа неопходна за упис

Обавештење
5. јуна 2020.
Распоред за поправљање оцена
15. јуна 2020.

Кандидати који буду  распоређени у  Економско трговинску школу  упис могу да обаве на следећи начин:

1) Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или

2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:

  1. пријаву за упис,
  2. Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи,
  1. Уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил за који конкуришу