У Економској трговинској школи обележен ”Светски дан филозофије”