Припремни рад и полагање завршног испита у августовском испитном року школске 2020/2021. год.