Svetski dan kontracepcije, 26. septembar 2021. godine