Обука „Методологија у раду са одраслима/вештине образовања одраслих“