http://kreativancas.wordpress.com/

 

sekspier_je_u_nama_250614_2Блог „Шекспир у нама“ настао је у истоименом пројекту ученика прве године, смера економски техничар. Пројекат су ученици спровели на часовима српског језика и књижевности и рачунарства и информатике, током маја и јуна, 2014. На блогу је све садржаје које су креирали ученици, уредио и објавио ученик Александар Милићевић. Планирамо да се намена блога прошири и да наставимо са објављивањем садржаја у вези са Шекспиром, његовим делом, али у вези са неким другим садржајима из књижевности путем којих ћемо представити и неке друге електронске алате, програме и просторе на интернету. Коначне одлуке о правцима даљег рада на блогу донећемо почетком наредне школске године.

 

http://netvrdicimolijer.wordpress.com/

 
blog_ne_tvrdici_240614Ученици првог разреда Економско-трговинске школе из Куле и Средње техничке школе из Сомбора, спроводе мали пројекат заједничке сарадње “Не трвдичи” који се састоји у изучавања дела “Тврдица” које је у плану и програму за прву годину средње школе предмета српски језик и књижевност. 

Пројекат обухвата, истраживачко читање Молијерове комедије, карактеризацију ликова, анализу драмске радње, изучавање контекста дела и смештање писца у контекст времена у којем је живео и стварао. Ученици су проучавали ликове, пишу монологе за улоге које ће одиграти. Мисле, анализирају, тумаче и праве радове користећи е-алате, програме и виртуелне просторе. Раде индивидуално, али од њиховог индивидуалног рада зависи рад целог тима и успех читавог пројекта. У истраживању, комуникацији, креирању садржаја и сарадњи обавезно користе технологију, јер је идеја да изграђују и унапређују своју дигиталну писменост.

На пројекту сарађују путем друштвених мрежа. Осмислили су малу хуманитарну акцију ” Не тврдичи”, направили су процену Харпагоновог богатства и размислили како би паметно могли да уложе суму новца коју је поседовао Харпагон, главни јунак дела “Тврдица”, уређују страну у викиспејсу Молијеролози.

Ученици раде у паровима и групама, оставарују сарадњу у оквирима своје школе, одељења и више одељења међусобно. У коначном ће срађивати и ученици две школе међусобно на изради блога “Не тврдичи”, оствариће дебату “За и против Харпагона” на видеоконференцији и у моменту када буду прикупили материјале својих малих истраживања уређиваће вики-страну “Молијеролози”, а све промовисати на овом блогу и на сајтовима својих школа. Молијерове дане претворили су у Молијеров месец у Сомбору и Кули, у виртуелном простору Интернета. Пројекaт подразумева тимски рад, сарадњу, изградњу знања, повезивање знања из различитих предмета и примену, решавање проблемских ситуација, стварање базе знања и садржаја коју могу да користе њихови вршњаци (блог и викистраница), креирање блога који промовише њихов рад. Ученици тако развијају вештине комуникације, сарадње, вршњачког учења, и смислене и сврсисходне употребе информационо-комуникационих технологија. Блог је дакле у изради, пратите шта ћемо радити даље…

Пројектом  руководе наставнице Александра Секулић из наше школе и наставница Снежана Клепић из Средње техничке школе у Сомбору.

 

www.savrsenostrucan.wordpress.com

Страна намењена наставницима средњих школа, са потребним актуелним садржајем, линковима и програмима за активну наставу у функцији је од 2012. године. Представљен је скуп правилника, планова, програма, прописа и стандарда за васпитно-образовни процес, укључујући инклузивну наставу и платформу за он лине учење Edmodo.

 

www.oliverakm.wordpress.com

Страна намењена ученицима Економско-трговинске школе у функцији је од 2011. године. На њему се налазе све потребни садржаји намењени за реализацију часова, теоријски и практични задаци, као и програми за коришћење истих. На блогу су уграђени програми за комуникацију и за дељење садржаја Box, где ученици могу постављати своје радове и размењивати са другим ученицима.

 

http://www.portfolioodeljenja.weebly.com

Електорнски портфолио одељења III/4 Економско трговинске школе. На овој страни предствљени су сви пројекти, огледни и угледни часови, такмичења и активности које ученици реализују. Представљени су и садржаји који су везани за прославе 18-тих рођендана, галерије слика и биографије ученика.