Javne nabavke

7. februara 2018.

Javna nabavka – Nabavka dobara – električne energije za potpuno snabdevanje (OPN: 09310000, električna energija)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacijaTabelarni pregled potrošnje električne energije 2018. godina21.02.2018. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
11. januara 2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javih nabavki za 2018. godinu možete preuzeti …ovde.
9. novembra 2017.

Nabavka usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fiskulturne sale Ekonomsko trgovinske škole u Kuli

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija22.11.2017. god.Odluka o dodeli ugovora04.12.2017. god.Obaveštenje o zaljučenom ugovoru
1. septembra 2017.

Javna nabavka dobara po partijama – Nabavka nameštaja i bele tehnike (OPN: 39100000)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija18.09.2017. god.Odluka o dodeli ugovora26.09.2017. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1. septembra 2017.

Javna nabavka radova – Izrada i ugradnja toplovodnog kotla na čvrsto gorivo (OPN: 42515000)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija14.09.2017. god.Odluka o dodeli ugovora26.09.2017. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru
4. avgusta 2017.

Javna nabavka – Adaptacija kanecelarija i izrada fasade novog krila školske zgrade (oznaka iz ORN: 45262700 – adaptacija zgrada)

Poziv za podnošenje ponudaKonkursna dokumentacija15.08.2017. god.Odluka o dodeli ugovora18.08.2017. god.Obaveštenje o zaključenom ugovoru