ЦЕНЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОКВАЛИФИКАЦИЈА
Врста услуге III СТЕПЕН IV СТЕПЕН
Упис године 4500,00 4500,00
Обнова године 1500,00 1500,00
Усмени испит 1000,00 1000,00
Испит са писменим 1000,00 1000,00
Испит са вежбама 1000,00 1000,00
Испит из практичне наставе 1000,00 1000,00
Час консултативне наставе 150,00 и 200,00 150,00 и 200,00
Матурски испит   3000,00
Завршни испит 2500,00  

 

УПЛАТА СЕ ВРШИ У БЛАГАЈНИ ШКОЛЕ ИЛИ ПРЕКО ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ШКОЛЕ УЗ ОБАВЕЗНО ПРИЛАГАЊЕ НАЛОГА ЗА УПЛАТУ ПРЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Уплата преко текућег рачуна:

сврха уплате: уплата за ванредне испите
прималац: Економско-трговинска школа Кула
рачун примаоца: 840-2345760-04
позив на број: 02099