Јавни час «Књига-бити или не бити» 25.05.2017. год.