“ Остати равнодушан према књизи значи лакомислено осиромашити свој живот “

Школска библиотека је центар књижевности и учености, место сарадње, креативности и позитивне енергије. Добра књига је моћна, јер у човека уноси лепоту, богати машту, шири видике, учи мудрости. Култура једног човека често се цени по томе колико је начитан. Добре књиге су највише допринеле хуманости и развоју човечанства.

biblioteka_300514_1

Наша библиотека је важан и незаобилазан простор школе. Корисници радо долазе и користе њене услуге, а често свраћају и само ради пријатне атмосфере коју пружа амбијент полица пуних књига. Ученици библиотеку осећају као свој простор и због часова из наставе појединих предмета и секција.

Библиотека  располаже фондом од  око 11580 књига из различитих области. Структура књижног фонда је разноврсна – поред лектире за спски језик и књижевност, доступни су уџбеници из различитих области као што су: историја, уметност, филозофија, психологија, теологија, друштвене науке, природне науке, примењене науке, као инаслови из белетристике, стручне, методичке и педагошке литературе.

Такође, постоји велики број речника и  разних енциклопедија које могу да се користе за продубљивање знања. Поред тога, библиотека поседује и значајан број часописа на које је школа претплаћена (Школски час, Економист, РС…), а расположиви су и материјали из ванкњижне грађе (филмови, касете, дискови)..

У оквиру библиотеке може се позајмити пројектор и видео бим на коришћење за часове и друге школске презентације. У библиотеци постоји  телевизор као и ДВД који се такође  користе за реализацију наставног процеса из разних предмета.

Чланови библиотеке су скоро сви ученици, професори и радници Школе, који могу задуживати књиге, које су им потребне за унапређивање знања и успешну припрему часова, пројеката, презентација, паноа, уз логистичку помоћ библиотекара.

biblioteka_300514_2

У складу са могућностима, школа посвећује пажњу набавци књига, прати издавачку продукцију из различитих области и благовремено информише ученике и наставнике о новим насловима, а посебна пажња се посвећује мотивационим разговорима ученика и препорукама за читање.

Библиотекари школе

Боговачки Ђурђина и  Бојић Невенкa