Посета Старом сајмишту у Београду 06.04.2019. год.