Poseta Starom sajmištu u Beogradu 06.04.2019. god.