УКЉУЧЕНОСТ ШКОЛЕ У ПРОЈЕКТЕ

 

Р.бр. Назив пројекта Носиоци пројекта Подпројекат Време почетка реализације пројекта
1.

 

« Реформа средњег стручног образовања ВЕТ пројекат» Министарство просвете и ГТЗ (Немачком владином организацијом за техничку помоћ и сарадњу) «Комерцијалиста» 2007.
2. Пројекат обезбеђивања квалитета рада школе кроз примену Приручника за самовредновање и вредновање рада школе Министарство просвете 2006.
3. «Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини – мере за јачање међунационалног поверења код младих» Извршно веће АП Војводине «Куп толеранције» 2005.
4. Пројекат Партнерских школа Републике Србије и Савезне Републике Немачке

 

ГТЗ, Европски покрет 2009.
5. Пројекат „Сензибилизација средњих школа за каријерно вођење и саветовање“

 

БОШ 2010.
6. Пројекат Мултипликација „Живети толерантно“ Pestalozzi dečija fondacija- Швајцарска Уз подршку МП и ПСОК 2010.
7. Други пројекти у току године