Каријерно вођење и саветовање

Васпитно – образовни циљ каријерног вођења и саветовања је формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој будућности  и спроводи их у дело.

Принципи каријерног вођења и саветовања дефинисани су Стратегијим каријерног вођења и саветовања у Републици Србији  :

 1. једнаке могућности за све
 2. доступност
 3. слобода избора професије и занимања сваком појединцу
 4. поверење и тајност
 5. објективност
 6. видљивост и флексибилност
 7. одговорност
 8. иновативност
 9. стално обезбеђен адекватан приступ информацијама
 10.  активно повезивање и укључивање социјалних партнера.

Програм каријерног вођења и саветовања ученика обухвата информисање, саветовање, вођење и доношење одлуке о професији код ученика.

 Циљ је да помогне младим људима/ученицима да разумеју и интерпретирају информације о свету рада и будућој каријери, да могу да разјасне недоумице које имају у погледу професија и послова, да разумеју своје способности и дефинишу своје ставове у погледу понуђених или жељених избора.

Каријерно вођење и саветовање  треба да пружи подршку младима/ученицима да боље разумеју себе и своје потребе, да превазиђу могуће баријере у погледу учења и напредовања у будућим професијама.

 Програм каријерног вођења и саветовања ученика  омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело.

Саветодавни рад Тима обавља се током школовања, и Тим/школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.

Тим за каријерно вођење и саветовање , а самим тим и школа помажу ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу Тим/школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.

Каријерно вођење и саветовање ученика односи се на :

 1. Лични развој појединца :
 • разумевање сопственог развоја, постигнућа и способности у односу на потенцијалне образовне и професионалне изборе и могућности ;
 • успостављање и анализирање личних циљева и планова у области каријере и
 • разумевање образовних и професионалних избора и доношење одлука у складу са тим.

 

 1. Истраживања могућности за учење и запошљавање :
 • идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професији, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе.

 

 1. Планирање и управљање властитом каријером :
 • оспособљавање за коришћење адекватних техника за доношење одлука о даљем учењу и професионалној каријери;
 • разумевање и оспособљавање за процедуре пријављивања, конкурисања како за свет рада тако и за даље образовање;
 • разумевање захтева послодаваца у погледу знања, вештина и способности запослених.

Радионице које ће се реализовати током школске 2017/2018. године (преузми)