Projekti i programi

Karijerno vođenje i savetovanje

Vaspitno – obrazovni cilj karijernog vođenja i savetovanja je formiranje zrele i odgovorne ličnosti, sposobne da donosi dobro promišljene i odgovorne odluke o vlastitoj budućnosti  i sprovodi ih u delo.

Principi karijernog vođenja i savetovanja definisani su Strategijim karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji  :

 1. jednake mogućnosti za sve
 2. dostupnost
 3. sloboda izbora profesije i zanimanja svakom pojedincu
 4. poverenje i tajnost
 5. objektivnost
 6. vidljivost i fleksibilnost
 7. odgovornost
 8. inovativnost
 9. stalno obezbeđen adekvatan pristup informacijama
 10.  aktivno povezivanje i uključivanje socijalnih partnera.

Program karijernog vođenja i savetovanja učenika obuhvata informisanje, savetovanje, vođenje i donošenje odluke o profesiji kod učenika.

 Cilj je da pomogne mladim ljudima/učenicima da razumeju i interpretiraju informacije o svetu rada i budućoj karijeri, da mogu da razjasne nedoumice koje imaju u pogledu profesija i poslova, da razumeju svoje sposobnosti i definišu svoje stavove u pogledu ponuđenih ili željenih izbora.

Karijerno vođenje i savetovanje  treba da pruži podršku mladima/učenicima da bolje razumeju sebe i svoje potrebe, da prevaziđu moguće barijere u pogledu učenja i napredovanja u budućim profesijama.

 Program karijernog vođenja i savetovanja učenika  omogućava formiranje zrele i odgovorne ličnosti, sposobne da donosi dobro promišljene i odgovorne odluke o vlastitoj profesionalnoj budućnosti i da ih sprovodi u delo.

Savetodavni rad Tima obavlja se tokom školovanja, i Tim/škola, po potrebi, sarađuje sa nadležnim ustanovama koje se bave karijernim vođenjem i savetovanjem.

Tim za karijerno vođenje i savetovanje , a samim tim i škola pomažu učenicima i roditeljima u istraživanju mogućnosti za dalje učenje i zapošljavanje, odnosno identifikovanje, izbor i korišćenje brojnih informacija o profesijama, karijeri, daljem učenju i obrazovanju i objektivno razlikovanje i formiranje sopstvenog stava o tome. U tom cilju Tim/škola prati razvoj učenika i informiše ih o zanimanjima, obrazovnim profilima, uslovima studiranja i potrebama na tržištu rada.

Karijerno vođenje i savetovanje učenika odnosi se na :

 1. Lični razvoj pojedinca :
 • razumevanje sopstvenog razvoja, postignuća i sposobnosti u odnosu na potencijalne obrazovne i profesionalne izbore i mogućnosti ;
 • uspostavljanje i analiziranje ličnih ciljeva i planova u oblasti karijere i
 • razumevanje obrazovnih i profesionalnih izbora i donošenje odluka u skladu sa tim.

 

 1. Istraživanja mogućnosti za učenje i zapošljavanje :
 • identifikovanje, izbor i korišćenje brojnih informacija o profesiji, karijeri, daljem učenju i obrazovanju i objektivno razlikovanje i formiranje sopstvenog stava o tome.

 

 1. Planiranje i upravljanje vlastitom karijerom :
 • osposobljavanje za korišćenje adekvatnih tehnika za donošenje odluka o daljem učenju i profesionalnoj karijeri;
 • razumevanje i osposobljavanje za procedure prijavljivanja, konkurisanja kako za svet rada tako i za dalje obrazovanje;
 • razumevanje zahteva poslodavaca u pogledu znanja, veština i sposobnosti zaposlenih.

Radionice koje će se realizovati tokom školske 2017/2018. godine (preuzmi)