РАСПОРЕД СЕКЦИЈА 2016/2017.

У складу са Годишњим планом рада школе за 2016/2017.годину планирано је одржавање следећих секција:

 

Назив секције Носиоци активности Термин одржавања Предвиђено место одржавања
Литерална и рецитаторска Марина Рабреновић

Мандић Драгана

Тулић Симуновић Тања

Секулић Александра

Литерарна по конкурсима

Рецитаторска од децембра месеца

Уторком од 13:00

 

Школска библиотека и комуникација путем ИКТ (мејл,скајп,хенгаут,вики страница)
Економски предмети ( рачуноводство, орг.набавке и продаје) Боговачки Ђурђина и Даница Кончар

 

Од новембра месеца у терминима средом од 12:30 или 13:00, зависно од смене Учионице опремљене компијутерима (17, 19, 20 или 21)
ДРАМСКА СЕКЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ И НЕМАЧКОМ ЈЕЗИКУ Нађ Ливиа, Ивана Илић, Сања Поповић, Ида Миловић Организује се у новембру и априлу ради учешћа на јавном часу, средом и четвртком од 12:30 Слободне учионице бр.6,7 и 8.
Спортске секције (одбојка, кошарка, фудбал) Дубравка Бојовић

Предраг Милисављевић

Веселин Ђурковић

Динамика прати временске прилике. Свакодневно од 12:30-13:15 по договору ученика са наставником Школски терен у дворишту
Здрава исхрана Оља Миросављев/Наташа Биљна Петак 12:30-13:15 Учионица бр.2 и обиласци продавница здраве хране и газдинстава који производе органску храну
On – line презентације Wordpres Владан Маравић и Оливера Милићевић Пошто се одржава он-лајн термин зависи од договора наставника и ученика Wordpres налог секције

 

РАСПОРЕД ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ 2016/2017.

У складу са наставним плановима и програмима у Економско-трговинској школи се изводе следећи облици факултативног рада са ученицима:

1.екскурзије
2.секције
3.ученички парламент
4.културна и јавна делатност школе

 

Факултативна активност

 

 

 

Особе задужене за реализовање

 

Предвиђен термин реализације

 

Предвиђено место реализације

Екскурзије Директор,секретар,педагог,председник СР и ШО, одељењске старешине 1. и 4. Разреда, вође пута

 

4.година – 10,11,12.11.2016.

1.година – април/мај

Италија

 

Београд

Секције Предметни наставници

 

По распореду 6-611-1565 од 7.10.2016.  
Ученички парламент Весна Буквић

 

Према плану и програму рада УП кооји је део ГПРШ(септембар, новембар,фебруар, март, мај) учионица
Културна и јавна делатност школе:

1.мотивација за волонтирање у Црвеном крсту

2.сакупљање хуманитарне помоћи(оболела деца, савез ЦП, савез дисртроф)

3.Дан просветних радника

4.обележавање школске славе

5.посета Сајму књига

6. посета позоришту у Сомбору

7.посете верским објектима места

8.спортски дан

9.дан отворених врата

 

Директор,педагог,одељењске старешине, предметни наставници

 

1.педагог

 

2.педагог, благајник

 

3.председник ОО Синдиката

4. директор,педагог,одељењске старешине

5.директор, наставници српског језика

6.директор, наставници српског језика

7. наставници веронауке и грађанског

8.наст.физичког васпитања

9.тим за промоцију школе

Током године

 

1.цео септембар

2.септембар, новембар и март

 

3. 7.новембар 2016.

4. 27.јануар 2017.

5. 29.10.2016.

6. новембр/децембар

 

7. 10.септембар 2016.

8. 27.мај 2017.

9. 18.мај 2017.

 

 

 

1.учионице

 

 

 

4.црква и школски ресторан

 

 

 

8.шк. двориште

9.шк.зграда