Raspored dopunske, dodatne, pripremne nastave i sekcija školske 2016/2017. godine

 

RASPORED SEKCIJA2016/2017.

U skladu sa Godišnjim planom rada škole za 2016/2017.godinu planirano je održavanje sledećih sekcija:

 

Naziv sekcijeNosioci aktivnostiTermin održavanjaPredviđeno mesto održavanja
Literalna i recitatorskaMarina Rabrenović

Mandić Dragana

Tulić Simunović Tanja

Sekulić Aleksandra

Literarna po konkursima

Recitatorska od decembra meseca

Utorkom od 13:00

 

Školska biblioteka i komunikacija putem IKT (mejl,skajp,hengaut,viki stranica)
Ekonomski predmeti ( računovodstvo, org.nabavke i prodaje)Bogovački Đurđina i Danica Končar

 

Od novembra meseca u terminima sredom od 12:30 ili 13:00, zavisno od smeneUčionice opremljene kompijuterima (17, 19, 20 ili 21)
DRAMSKA SEKCIJA NA ENGLESKOM I NEMAČKOM JEZIKUNađ Livia, Ivana Ilić, Sanja Popović, Ida MilovićOrganizuje se u novembru i aprilu radi učešća na javnom času, sredom i četvrtkom od 12:30Slobodne učionice br.6,7 i 8.
Sportske sekcije (odbojka, košarka, fudbal)Dubravka Bojović

Predrag Milisavljević

Veselin Đurković

Dinamika prati vremenske prilike. Svakodnevno od 12:30-13:15 po dogovoru učenika sa nastavnikomŠkolski teren u dvorištu
Zdrava ishranaOlja Mirosavljev/Nataša BiljnaPetak 12:30-13:15Učionica br.2 i obilasci prodavnica zdrave hrane i gazdinstava koji proizvode organsku hranu
On – line prezentacije WordpresVladan Maravić i Olivera MilićevićPošto se održava on-lajn termin zavisi od dogovora nastavnika i učenikaWordpres nalog sekcije

 

RASPORED FAKULTATIVNE NASTAVE 2016/2017.

U skladu sa nastavnim planovima i programima u Ekonomsko-trgovinskoj školi se izvode sledeći oblici fakultativnog rada sa učenicima:

1.ekskurzije
2.sekcije
3.učenički parlament
4.kulturna i javna delatnost škole

 

Fakultativna aktivnost

 

 

 

Osobe zadužene za realizovanje

 

Predviđen termin realizacije

 

Predviđeno mesto realizacije

EkskurzijeDirektor,sekretar,pedagog,predsednik SR i ŠO, odeljenjske starešine 1. i 4. Razreda, vođe puta

 

4.godina – 10,11,12.11.2016.

1.godina – april/maj

Italija

 

Beograd

SekcijePredmetni nastavnici

 

Po rasporedu 6-611-1565 od 7.10.2016. 
Učenički parlamentVesna Bukvić

 

Prema planu i programu rada UP kooji je deo GPRŠ(septembar, novembar,februar, mart, maj)učionica
Kulturna i javna delatnost škole:

1.motivacija za volontiranje u Crvenom krstu

2.sakupljanje humanitarne pomoći(obolela deca, savez CP, savez disrtrof)

3.Dan prosvetnih radnika

4.obeležavanje školske slave

5.poseta Sajmu knjiga

6. poseta pozorištu u Somboru

7.posete verskim objektima mesta

8.sportski dan

9.dan otvorenih vrata

 

Direktor,pedagog,odeljenjske starešine, predmetni nastavnici

 

1.pedagog

 

2.pedagog, blagajnik

 

3.predsednik OO Sindikata

4. direktor,pedagog,odeljenjske starešine

5.direktor, nastavnici srpskog jezika

6.direktor, nastavnici srpskog jezika

7. nastavnici veronauke i građanskog

8.nast.fizičkog vaspitanja

9.tim za promociju škole

Tokom godine

 

1.ceo septembar

2.septembar, novembar i mart

 

3. 7.novembar 2016.

4. 27.januar 2017.

5. 29.10.2016.

6. novembr/decembar

 

7. 10.septembar 2016.

8. 27.maj 2017.

9. 18.maj 2017.

 

 

 

1.učionice

 

 

 

4.crkva i školski restoran

 

 

 

8.šk. dvorište

9.šk.zgrada