Распоред полагања испита у јануарском року

Понедељак

29. 01. 2018.

Српски језик и књижевност писмени део испита 12.45 учионица 10
Рачуноводство писмени део испита 3. разред 12.30 учионица 26
Психологија 12.00 библиотека
Уторак

30. 01. 2018.

Енглески језик – писмени део испита 13.30 учионица 18
Хемија 12.45 библиотека
Екологија 12.45 библиотека
Рачуноводство – 2. разред ЕТ 13.30 учионица бр. 6
Савремена пословна коресподенција -писмени део испита 12.45 учионица 19
Комерцијално познавање робе 12.45 библиотека
Познавање робе 12.45 библиотека
Среда

31. 01. 2018.

Математика – писмени део испита 9.15 библиотека
Српски језик и књижев. 11.00 библиотека
Трговинско пословање 13.30 учионица 7,8
Практична настава 13.30 учионица 7,8
Економика трговине 13.30 учионица 7,8
Пословна комуникација 13.30 учионица 7,8
Пословна економија 13.30 учионица 7,8
Основи економије 13.30 учионица 7,8
Рачуноводство – усмени део испита 13.30 учионица 7,8
Савремена пословна коресподенција – усмени део испита 13.30 учионица 7,8
Четвртак

01. 02. 2018.

Енглески језик – усмени део испита 1. и 2. разред 13.30 учионица 18
Енглески језик – усмени део испита 3. и 4. разред 12.45 учионица 17
Куварство 15.00 ресторан
Основе услуживања 15.00 ресторан
Професионална пракса 09.00 ресторан
Историја 13.30 учионице 6 и 7
Економска географија 13.30 учионице 6 и 7
Грађанско васпитање 13.30 учионице 6 и 7
Петак

02. 02. 2018.

Математика – усмени део испита 11.00 библиотека
Пословна информатика 11.00 учионица 17