РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ 2018/2019

СРЕДА

21.08.2019.

Социологија са правима грађана 8.00 учионица 25
Уставно и привредно право 8.00 учионица 25
Математика – писмени део испита 8.00 учионица 5

 

Пословна инфорамтика 8.00 учионица 24

 

Општа туристичка географија 11.00 учионица 25
ЧЕТВРТАК

22.08.2019.

Енглески језик – писмени део испита 8.00 учионица 18
Рачуноводство – писмени део испита 8.00 учионица 25
Статистика – писмени део испита 7.30 учионица 25
Психологија у туризму и угоститељству 10.00 учионица 25
ПЕТАК

23.08.2019.

Математика – усмени део испита 8.00 учионица 5
Рачуноводство – усмени део испита 8.00 учионица 25
Статистика – усмени део испита 8.00 учионица 25
Техника продаје и услуге купцима 8.30 учионица 7
Српски језик и књижевност – писмени део испита 10.00 учионица 25
Практична настава

 

10.00 учионица 23
Грађанско васпитање 10.00 учионица 9            
Познавање робе 10.00 учионица 9
ПОНЕДЕЉАК

26.08.2019.

Енглески језик – усмени део испита 8.00 учионица 18
Предузетништво 10.00 учионица 25
Српски језик и књижевност – усмени део испита 10.00 учионица 23
Историја 10.00 учионица 4

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ РОКУ 2018/2019 – ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

СРЕДА

21.08.2019.

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

(економски техничар, пословни администратор)

8.00 учионица 23
ЧЕТВРТАК

22.08.2019.

МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

(економски техничар)

8.00 учионица 8
ПЕТАК

23.08.2019.

УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА

(економски техничар)

8.00 учионица 7
УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

(економски техничар – маркетинг)

8.30 учионица 7
УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА

(економски техничар – статистика)

8.30 учионица 24
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

(пословни администратор)

11.00 учионица 8
ПОНЕДЕЉАК МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД (пословни администратор) 8.00  учионица 24