ПОНЕДЕЉАК 08.04.2019. Немачки језик – писмени део испита 8.15 библиотека
Туристичка географија 11.00 библиотека
Статистика – писмени део испита 11.50 библиотека
Историја 12.45 учионица 4
Професионалнапракса 12.45 ресторан

 

Пословнаинформатика 13.30 учионица 19
Физичковаспитање

 

13.30
УТОРАК

09.04.2019.

Српскијезик и књижевност – писменидеоиспита 9.05 библиотека
Енглескијезик – писменидеоиспита 10.15 библиотека
Уставно и привредноправо 12.45 учионица 24
Грађанско васпитање 13.30 учионица 25
Верска настава 13.30 учионица 23
Хемија 13.30 учионица 23
СРЕДА

10.04.2019.

Немачки језик – усмени део испита 15.30 учионица 25
Маркетинг 13.30 учионица 25
Рачуноводство у трговини – писмени део испита 12.40 библиотека
Рачуноводство – писмени део испита 12.40 библиотека
ЧЕТВРТАК

11.04.2019.

Математика – писменидеоиспита 9.05 библиотека
Српскијезик и књижевност – усменидеоиспита 12.00 библиотека
Рачуноводство у трговини – усменидеоиспита 12.40 библиотека
Енглескијезик – усменидеоиспита 13.30 учионица 18
Пословниенглескијезик 13.30 учионица 18

 

Монетарнаекономија и банкарство 13.30 учионица 23
Пословнаекономија 13.30 учионица 23 и 24

 

Канцеларијскопословање 13.30 учионица 24
Пословна комуникација 13.30 учионица 24
Статистика – усменидеоиспита 13.30 учионица 24
Пословна и административна обука 13.30 учионица 24
Економика туристичких и угоститељских предузећа 13.30 учионица 25
Основиекономије 13.30 учионица 25

 

Рачуноводство – усменидеоиспита 13.30 библиотека
Предузетништво

 

13.30 учионица 25
ПЕТАК

12.04.2019.

Математика – усмени део испита 9.05 библиотека