Понедељак

23. 04. 2018.

Српски језик и књижевност писмени део испита 12.45 учионица 10
Рачуноводство писмени део испита 3. разред, Рачуноводствено услуживања 12.30 учионица 26
Обука у виртуелном предузећу 12.30 учионица 26
Пословна психологија 12.00 библиотека
Уторак

24. 04. 2018.

Енглески језик – писмени део испита 13.30 учионица 18
Екологија и заштита животне средине 12.45 библиотека
Познавање животних намирница 12.45 библиотека
Исхрана 12.45 библиотека
Уставно и привредно право 13.30 учионица бр. 7
Немачки језик – писмени део испита 9.15 библиотека
Рачуноводство 2. разред 13.30 учионица бр. 6
Среда

25. 04. 2018.

Математика – писмени део испита 9.15 библиотека
Основи туризма и угоститељства 13.30 учионица 7,8
Српски језик и књижев. 11.00 библиотека
Трговинско пословање  3.разр. 13.30 учионица 7,8
Практична настава 13.30 учионица 7,8
Монетарна економија 3. разред 13.30 учионица 7,8
Предузетништво 13.30 учионица 7,8
Немачки језик 10.15 библиотека
Пословна економија 3. разред 13.30 учионица 7,8
Рачуноводство 13.30 учионица 7,8
Рачуноводствено пословање 13.30 учионица 7,8
Професионална пракса 13.00 ресторан
 Здравствена култура 12.00 библиотека
Четвртак

26. 04. 2018.

Енглески језик – усмени део испита 1. и 2. разред 13.30 учионица 18
Енглески језик – усмени део испита 3. и 4. разред 12.45 учионица 17
Професионална пракса 09.00 ресторан
Социологија 13.30 учионице 6 и 7
Туристичка географија 13.30 учионице 6 и 7
Грађанско васпитање 13.30 учионице 6 и 7
Петак

27. 04. 2018.

Математика – усмени део испита 11.00 библиотека
Пословна информатика 11.00 учионица 17
Физичко васпитање 13.30