ПОНЕДЕЉАК 28.01.2019. Рачуноводство – писмени део испита 11.50 библиотека
Професионална пракса 12.45 ресторан

 

Физичко васпитање

 

13.30
Куварство 14.30 учионица 25
Националне кухиње 14.30 учионица 25
УТОРАК

29.01.2019.

Немачки језик – писмени део испита 8.15 библиотека
Српски језик и књижевност – писмени део испита 9.05 библиотека
Енглески језик – писмени део испита 10.15 библиотека
Психологија 11.00 библиотека
Психологија у туризму и угоститељству 11.00 библиотека
Статистика – писмени део испита 12.45 учионица 24
Обука у виртуелном предузећу 12.45 учионица 24
Уставно и привредно право 12.45 учионица 24
Право 12.45 учионица 24

 

Социологија са правима грађана 13.30 учионица 25
Биологија 13.30 учионица 23
Хемија 13.30 учионица 23
     
СРЕДА

30.01.2019.

Немачки језик – усмени део испита 9.30 библиотека
Маркетинг 13.30 учионица 25
Пословна информатика 13.30 учионица 19
ЧЕТВРТАК

31.01.2019.

Математика – писмени део испита 9.05 библиотека
Познавање робе 11.00 библиотека
Српски језик и књижевност – усмени део испита 12.00 библиотека
Енглески језик – усмени део испита 13.30 учионица 18
Пословни енглески језик 13.30 учионица 18

 

Економија 13.30 учионица 23
Организација набавке и продаје 13.30 учионица 25
Монетарна економија и банкарство 13.30 учионица 23
Основи економије 13.30 учионица 23

 

Статистика – усмени део испита 13.30 учионица 25
Рачуноводство – усмени део испита 13.30 учионица 25
Предузетништво

 

13.30 учионица 25
Практична настава 13.30 учионица 23
Пословна економија 13.30 учионица 23

 

ПЕТАК

01.02.2019.

Математика – усмени део испита 9.05 библиотека