Распоред полагања ванредних испита у новембарском року 2019/20. год.

Дан предмет време учионица
18. 11. 2019.

понедељак

Енглески језик – писмени (2.разред) 10.00 библиотека
Српски језик и књижевност – писмени 10.15

 

учионица бр. 1

 

 

Енглески језик – писмени (4.разред) 12.45 учионица бр. 18

 

Маркетинг 13.30 учионица бр. 8
Физичко васпитање 13.30 учионица бр. 6
Статистика – писмени 13.30 учионица бр. 24
Историја 13.45 учионица бр.4
Куварство 15.00 ресторан
Национална кухиња 15.00 ресторан
Основи услуживања 15.00 ресторан
19.11. 2019.

уторак

Пословна психологија 12.00 библиотека
Математика – писмени 12.45 учионица бр. 13
Српски језик и књижевност – усмени 13.30

 

учионица бр. 7

 

 

Право 13.30 учионица бр. 9
Верска настава 13.30 учионица бр. 8
Филозофија 14.10 учионица бр. 6
20.11. 2019.

среда

Познавање робе 8.00 библиотека
Рачуноводство – писмени 12.45 учионица бр. 15
Основи економије 13.30 учионица бр. 21
Статистика – усмени 13.30 учионица бр. 21
21.11. 2019.

четвртак

Енглески језик – усмени 11.10

 

учионица бр. 17

 

Пословна економија 11.10 учионица бр. 4
Монетарна економија и банкарство 11.10 учионица бр. 4
Екологија 13.30 учионица бр. 25
Социологија 13.30 учионица бр. 6
Физика 13.30 учионица бр. 7
Рачуноводство – усмени 13.30 учионица бр. 8
22.11. 2019.

петак

Математика – усмени 12.00

 

учионица бр. 16
Грађанско васпитање 13.30  

учионица бр. 6