ПОНЕДЕЉАК

19.11.2018.

Руски језик – писмени део испита 10.00 учионица26
Логика са етиком

 

10.00 учионица 26
Туристичка географија 11.00 учионица20

 

Статистика – писмени део испита 11.50 учионица 15
Историја 12.45 учионица 4

 

Професионална пракса 12.45 ресторан

 

Пословна информатика

 

13.30 учионица 26
Физичко васпитање

 

13.30
УТОРАК

20.11.2018.

Српски језик и књижевност – писмени део испита 9.05 учионица 26
Енглески језик – писмени део испита 10.15 учионица 26
Рачуноводство – писмени део испита 12.45 учионица 24
Уставно и привредно право 12.45 учионица 24
Право 12.45 учионица 24

 

Социологија 13.30 учионица 25

 

Социологија са правима грађана 13.30 учионица 25
Грађанско васпитање 13.30 учионица 25
СРЕДА

21.11.2018.

Српски језик и књижевност – усмени део испита 9.30 учионица 26
Здраствена култура

 

11.00 учионица 26
Руски језик – усмени део испита 13.00 учионица 26
ЧЕТВРТАК

22.11.2018.

Математика – писмени део испита 9.05 учионица 26
Енглески језик – усмени део испита 13.30 учионица 18
Пословни енглески језик 13.30 учионица 18

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству 13.30 учионица 26
Економика туристичких и угоститељских предузећа 13.30 учионица 25
Трговинско пословање 13.30 учионица 25

 

Монетарна економија и банкарство 13.30 учионица 23
Основи економије 13.30 учионица 23

 

Статистика – усмени део испита 13.30 учионица 25
Рачуноводство – усмени део испита 13.30 учионица 25
Предузетништво

 

13.30 учионица 23
Пословна економија 13.30 учионица 23

 

ПЕТАК

23.11.2018.

Математика – усмени део испита 9.05 учионица 26