РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У СЕПТЕМБАРСКОМ РОКУ 2018/2019
Понедељак, 24.09.2018. Статистика – писмени део испита 11.50 учионица 15    
Географија 13.30 учионица 1    
Пословна информатика 13.30 учионица 19    
Професионална пракса 13.30. ресторан    
Куварство 15.00 учионица 8    
Националне кухиње 15.00 учионица 8    
Основе услуживања 15.00 учионица 8    
Уторак, 25.09.2018. Енглески – писмени део испита 10.15 учионица 14    
Право 12.45 учионица 24    
Физичко васпитање 13.30.    
Екологија и заштита животне средине 13.30 учионица 1    
Исхрана 13.30 учионица 1    
Среда, 26.09.2018. Српски језик и књижевност – писмени део испита 9.00 библиотека    
Здраствена култура 11.00 учионица 10    
Грађанско васпитање 13.30 учионица 1    
Четвртак, 27.09.2018. Математика – писмени део испита 9.00 учионица 22    
Енглески језик – усмени део испита 13.30 учионица 18    
Основи економије 13.30 учионица 7,8    
Пословна економија 13.30 учионица 7,8    
Монетарна економија и банкарство 13.30 учионица 7,8    
Статистика – усмени део испита 13.30 учионица 7,8    
Економија 13.30 учионица 7,8    
Статистика – усмени део испита 13.30 учионица 7,8    
Финансијска анализа 13.30 учионица 7,8    
Основи туризма и угоститељства 13.30 учионица 7,8    
Економика туристичких и угоститељских предузећа 13.30 учионица 7,8    
Петак, 28.09.2018. Математика – усмени део испита 9.00 библиотека    
Пословно административна обука 9.00 учионица 21    
Логика са етиком 9.00 библиотека    
Српски језик и књижевност – усмени део испита 13.30 учионица 8    
Верска настава 13.30 учионица 7