Понедељак 20. 11. Српски језик и књижевност писмени део испита 12.45 учионица 10
Рачуноводство писмени део испита – специјалистички 12.45 учионица 26
Статистика – писмени део испита 12.45 учионица 26
Психологија 12.00 библиотека
Уторак 21.11. Енглески језик – писмени део испита 1. и 2. разред, специјалистички 12.45 учионица 18
Енглески језик – писмени део испита 3. и 4. разред 13.30 учионица 18
Хемија 12.45 библиотека
Екологија 12.45 библиотека
Рачуноводство – 2. разред ЕТ 13.30 учионица бр. 6
Савремена пословна коресподенција 12.45 учионица 19
Немачки језик – писмени део испита 9.15 библиотека
Познавање животних намирница 12.45 библиотека
Наука о исхрани 12.45 библиотека
Право 13.30 учионица 7
Среда 22.11. Математика 9.15 библиотека
Српски језик и књижев. 11.00 библиотека
Немачки језик 16.30 учионица 6
Трговинско пословање 13.33 учионица 7,8
Практична настава 13.30 учионица 7,8
Економика туристичких и угоститељских предуз. 13.30 учионица 7,8
Пословне финансије 13.30 учионица 7,8
Предузетништво 13.30 учионица 7,8
Рачуноводство – усмени део испита 13.30 учионица 7,8
Савремена пословна коресподенција – усмени део испита 13.30 учионица 7,8
Статистика – усмени део испита 13.30 учионица 7,8
Четвртак 23.11. Енглески језик – усмени део испита 1. и 2. разред, специјалистички 13.30 учионица 18
Енглески језик – усмени део испита 3. и 4. разред 12.45 учионица 17
Професионална пракса 13.30 ресторан
Физика 13.00 библиотека
Историја 13.30 учионице 6 и 7
Туристичка географија 13.30 учионице 6 и 7
Грађанско васпитање 13.30 учионице 6 и 7
Социологија 13.30 учионице 6 и 7
Петак 24.11. Математика – усмени део испита 11.00 библиотека
Пословна информатика 11.00 учионица 17