Ваннаставно особље (преузми)

РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ- ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Директор

Радни дан Радно време
понедељак 7:30–15:30
уторак 7:30–15:30
среда 7:30–15:30
четвртак 7:30–15:30
петак 7:30–15:30

 

Организатор практичне наставе

Радни дан Радно време
понедељак 7:00-11:00
уторак
среда 7:00-15:00
четвртак
петак 7:00-15:00

 

Секретар 

Радни дан Радно време
понедељак 7:30–15:30
уторак 7:30–15:30
среда 7:30–15:30
четвртак 7:30–15:30
петак 7:30–15:30

 

Шеф  рачуноводства

Радни дан Радно време
понедељак 7:00–15:00
уторак 7:00–15:00
среда 7:00–15:00
четвртак 7:00–15:00
петак 7:00–15:00

 

Административно-финансијски радник

Радни дан Радно време
понедељак 7:00–15:00
уторак 7:00–15:00
среда 7:00–15:00
четвртак 7:00–15:00
петак 7:00–15:00

 

Педагог

Радни дан Радно време
понедељак 8:00–14:00
уторак 8:00–14:00
среда 8:00–14:00
четвртак 8:00–14:00
петак 8:00–14:00

 

Библиотекар

Радни дан Радно време
понедељак 7:30–13:30
уторак 7:30–13:30
среда 7:30–13:30
четвртак 7:30–13:30
петак 7:30–13:30

 

Домар

Радни дан Радно време
понедељак 6:00–14:00
уторак 6:00–14:00
среда 6:00–14:00
четвртак 6:00–14:00
петак 6:00–14:00

 

Техничко лице за одржавање рачунара

Радни дан Радно време
понедељак 8:00-15:00
уторак
среда
четвртак 7:00-15:00
петак

 

Радник на одржавању хигијене

Радни дан Радно време
понедељак 6:00-14:00 и од

12:00-20:00

уторак 6:00-14:00 и од

12:00-20:00

среда 6:00-14:00 и од

12:00-20:00

четвртак 6:00-14:00 и од

12:00-20:00

петак 6:00-14:00 и од

                       12:00-20:00