Редни  број Име и презиме наставника

 

Одељење  

Број часова на недељном нивоу

 

Предмет

 

 
1. Аџић Милика проф. математике I3 3 Математика  
II1 2
II4 3
III1 2
III4 3
III5 1
IV2 2
IV4 3
2. Банатски Гордана

Наставник психологије

II2  2 Пословна психологија  
III2  2+2 Вештине комуникације  
III5 2 Психологија у туризму и угоститељству-  изборни  
3. Бекчић Богдан

Проф. математике

I4 т 2 Математика  
I4 п 2  
II3 3  
II5 т 2  
II6 2  
III2 2  
4. Боговачки Ђурђина

Дипл. Ецц.        

II1  3+3 Организација набавке и продаје  
III1 3+3
IV1  4 Обука у виртуелном предузећу  
I4 т 4 Техника продаје и услуге купцима  
III4 30 Блок настава-рачуноводство  
5. Бублић Татјана

Дипл. Ецц.

II5к 2 Пословна информатика у туризму и угоститељству – изборни  
I4 т 2 Пословна комуникација  
IV3 2 Финансијско пословање  
IV1 60 Блок настава – Обука у виртуелном предузећу  
IV3 90 Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
II4 30 Блок настава -рачуноводство  
III2 30 Блок настава – Пословна и административна  обука  
III4 30 Блок настава -рачуноводство  
II5 т 60 Блок настава -Практична настава  
6. Бубало Драган

Конобар специјалиста

II5к 6 Услуживање -практична настава  
II5к 90 Блок настава -Услуживање  
II5к 60 Професионална  пракса  
библиотекар  
7. Бубало Марија

Дипл. Технолог

 

I4 т. 2 Познавање робе   
II5 т 2
II4 2

 

Комерцијално познавање робе  
III1 2 Комерцијално познавање робе- изборни  
I4 п 2 Исхрана

 

 

 
I5 2
II5к 2
II6 2 Познавање животних намирница –изборни  
8. Буквић Весна

Дипл. ецц.

I2 2 Eкономија  
III2 2
IV2 2
II3 2 Пословна економија  
II4 2
III3 2
III4 2
IV4 2
III2 4 Пословна и административна  обука  
9. Бојовић Дубравка

Проф. физичког васпитања

I1 2 Физичко васпитање  
I2 2  
I3 2  
II1 2  
II2 2  
III1 2  
III2 2  
III3 2  
IV1 2  
IV4 2  
10. Бојић Невенка

Економ. за туризам

II5к 6 Услуживање -вежбе  
библиотекар  
III5 10 Куварство-вежбе  
11. Вучић Татјана

Проф. физике

I1 2 Физика  
12. Вукмановић Јасмина

Дипл. ецц.

 

II1 3 Обука у виртуелном предузећу  
III2   2 Kанцеларијско пословање  
I3    1+2+2 Рачуноводство  
III4 2+2+2
III4 2 Монетарна економија и банкарство  
III3 60 Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
13.

 

Дејановић Александра Проф. математике I1 2 математика  
I2 2  
I5 2  
II2 2  
II5к 2  
III3 3  
IV1 3  
IV3 3  
 

14.

Делић Снежана

Дипл. ецц.

IV1 3 Маркетинг   
IV4 2
I1 3 Принципи економије  
II5 т 3 Маркетинг у трговини  
I2 3 Канцеларијско пословање  
I3 2 Основи економије  
II4 2
II2 2 Економија  
15 Ђурковић Веселин

Проф. физичког васпитања

I4 т 2 Физичко васпитање  
 

16.

Ђурковић Јасмина дипл. ецц. III1 3+3 Статистика  
III2 2+2
III4 2
IV3 3+3
IV4 2
II1 30 Блок настава – Обука у виртуелном предузећу  
17. Дринчић Љубинка

Дипл. ецц.

IV2 5 Пословна и административна  обука  
I4 1+2+2 Савремена пословна кореспонденција  
II4 1+2+2
II1 2 Канцеларијско пословање  
II3 2
IV2 60

 

 

 

Блок настава – Пословна и административна  обука  
18.

 

Ергарац Љубица

Проф. географије

 

 

 

I1 2 географија  
I2 2  
I4 п 1  
I5 1  
II5к 1 Туристичка географија  
II6 1  
II4 2 Економска географија  
III2 2 Економска географија-изборни  
библиотекар  
 

19.

Илић Ивана

Проф. енглеског језика

I1 2 Енглески језик  
I3 3  
II1 2  
II3 2  
II4 3  
III4 3  
IV1 3  
20. Илић Љубица

Проф историје

I5 1 Грађанско васпитање  
III1

III3

1
 

21.

Јанковић Рада

Дипл. правник

I1 2 право  
II2 1+1+1  
III3 2  
III4 2 Уставно и привредно право  
IV4 2

 

 
Организатор практичне наставе  
22.

 

Јанковић Зоран

Проф. историје

I1  2 историја  
I2 2  
I3 2  
I4т 2  
II2 2  
II3 2  
II4 2  
III5 2  
II2 1 Историја (одабране теме)-изборни  
I3 1 Грађанско васпитање  
I4  1  
III5 1  
23. Јакић Негослава

Кувар специјалиста

II6 6 Куварство – практична настава  
III5

 

6
III5

 

120

 

Блок настава- Куварство  
II6 12 Куварство -вежбе  
 

24.

 

Јухас Ливија

Проф енглеског језика

I5 2 Енглески језик  
II2 2  
II6 2  
III2 2  
IV2 2  
IV3 2  
IV4 3  
IV2 2 Пословни енглески  
III2 2  
25. Кончар Даница

Дипл. ецц.

II3 2+2+2 Рачуноводство

 

 
II4 1+2+2
II2 2+2 Књиговодство  
III3 4

 

 

Финансијско- рачуноводствена обука  
II4 30

 

Блок настава- рачуноводство  
 

26.

 

Костић Татјана

Дипл. ецц.

III3 2 Jавне финансије  
II1  2 Принципи економије  
II3 2
III1 2 Међународна шпедиција  
III2 2 Канцеларијско пословање  
II1  3 Обука у виртуелном предузећу  
II6 1 Економика туристичких и угоститељских предузећа  
IV1  2 Пословне  финансије  
IV1 2 Менаџмент-изборни  
II3 30 Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
III3 60 Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
27.

 

Ловренчић Славка

Дипл. ецц.

II3 2 Финансијско пословање  
III3 2
III1 3 Трговинско пословање  
IV4 2 Монетарна економија и банкарство  
I3 2 Пословна економија  
II5 т 11 Практична настава  
II3 30 Блок настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
28. Мандић Драгана

Проф. Српског језика

III2 3 Српски језик и књижевност  
III4 3  
III2 2 Култура  изражавања  
29. Маравић Владан

Дипл. инг. електротехнике

II3 2+2 Пословна информатика  
Техничко лице за одржавање рачунара  
 

30.

Маленица Марина

Посластичар специјалиста

I4 п 12 Посластичарство -вежбе  
I4 п 60 Блок настава- Посластичарство   
I4 п 30 Професионална пракса  
II5к 2 Основе куварства  
III5 1 Основе услуживања  
III5

 

2+2

 

Националне кухиње  
31.

 

Милисављевић Предраг

Проф. физичког васпитања

I4 п 2 Физичко васпитање  
I5 2  
II3 2  
II4 2  
II5 т 2  
II5к 2  
II6 2  
III4 2  
III5 2  
IV2 2  
IV3 2  
32. Милићевић Канкараш Оливера

Проф. Информатике

 

II2  3+3 Пословна информатика са електронским пословањем  
III1   2+2 Пословна информатика  
III4 2+2
IV4 2+2
III3 2 Електронско пословање-изборни  
 

33.

Миловић Ида

Проф. немачког језика

I1 2 Немачки језик  
I2 2  
II1 2  
II2 2  
III2 2  
IV2 2  
34. Миросављев Оља

Дипл. биолог

I2 2 Биологија

 

 
II1 2
I3 2 Екологија  
II2 1 Екологија и заштита животне средине-изборни  
II5к 1 Екологија и заштита животне средине  
II6  1
35. Митошевић Биљана

Дипл. правник

I2 2 Право  
II1 3  
II3 2  
III2 2  
IV2 2  
 

36.

 

Милић Слободанка

Кувар специјалиста

I5 60 Блок настава -Куварство  
I5 60
II6 90
II6 90
III5 120
I5 30 Професионална пракса  
I5 30
II6 6 Куварство-практична настава  
III5  6
II6 60 Професионална пракса  
II6 60
 

37.

Мркаић Снежана

Дипл. социолог

III5 1 Социологија са правима грађана  
IV2 2  
IV3  2  
III4  2 Социологија  
I1 1 Грађанско васпитање  
I2 1  
II1

II6

1  
II3

II5

1  
II4 1  
III2 1  
III4 1  
IV1IV3 1  
IV2 1  
IV4 1  
38. Орбовић Сандра

Дипл. ецц.

II3 3 Финансијско- рачуноводствена обука  
III3 4
IV3 2+2+2 Рачуноводство  
II2 2+2 Канцеларијско пословање  
II5 т 3 Основи пословања у трговини  
III2 30

 

 

 

Блок настава – Пословна и административна  обука  
39.

 

Поповић Сања

Проф. енглеског језика

 

I2 2 Енглески језик  
I4 т 2  
I4 п 2  
II5 т 2  
II5к 2  
III1 2  
III3 2  
I2 2 Пословни енглески  
II2 2  
40.

 

Марина Рабреновић/ Парошки Даница

Професор српског језика

I4 п 3 Српски језик и књижевност  
I5 3  
II3 3  
II5 т 2  
III5 2  
IV1 3  
IV3 3  
41. Радовић Игор

Академски сликар

I1 1 Ликовна култура  
II2 1  
III3 1  
 

42.

 

Савић Роса

Дипл. ецц.

 

III4  2 Основи економије  
IV4  2
III3 2 Национална економија  
III5 2+2 Предузетништво  
I5  2 Основе туризма и угоститељства  
III1 5 Обука у виртуелном предузећу  
IV1 4
43. Савић Сузана

Дипл. ецц.

IV2  5 Пословна и административна  обука  
III2  4  
I1  3+3 Канцеларијско пословање  
II3  2
II1  2
IV2 60 Блок настава -Пословна и административна  обука  
44. Савковић Шпиро

Проф. информатике

I1 2+2 Рачунарство и информатика  
I2 2+2
I3 2+2
I4 2+2
I5 2+2
 

45.

 

Секе Гордана

Дипл. ецц.

IV1   2 Предузетништво  
IV2  2+2
IV3   2+2
II5к 1 Економика туристичких и угоститељских предузећа  
I4 п

 

 

2

 

 

Основи туризма и угоститељства  
IV3 2 Маркетинг-изборни   
IV4     2+2+2 Рачуноводство  
IV4 30 Блок настава- Рачуноводство  
46. Секулић Александра

Проф. српског језика

I1 3 Српски језик и књижевност  
I2 3  
I3 3  
I4 т 3  
III1 3  
III3 3  
47. Војчина Кристина/

Поповић Бранка

Проф. хемије

 

I3 2 хемија  
I4 т 1  
I4 п 1  
I5 1  
II1 2  
48 Тулић  Симуновић Тања

Проф. српског језика

II1 3 Српски језик и књижевност  
II2 3  
II4 3  
II5к 2  
II6 2  
IV2 3  
IV4 3  
49. Тришић Оливера

Дипл. Ецц.

III3     2+2+2 Рачуноводство  
IV3  4 Финансијско- рачуноводствена обука  
I4т 6 Практична настава  
III1 5 Обука у виртуелном предузећу  
I4т 60 Блок  настава-Практична настава

 

 
50. Шкорић Милена

Дипл. ецц.

I1  1+2+2 Рачуноводство  у трговини  
II1 1+2+2
I2 1+2+2 Књиговодство  
I2 3 Канцеларијско пословање  
III1

 

 

 

60

 

 

 

Блок  настава- Обука у виртуелном предузећу  
51. Шуша Александар

Дипл. ецц.

 

II3  3 Финансијско- рачуноводствена обука  
IV3  4
I4 т 3 Основи трговине  
II5 т 4 Техника продаје и услуге купцима  
IV2 2 Финансијска анализа /изборни  
IV3  2 Ревизија  
IV3  90 Блок  настава- Финансијско- рачуноводствена обука  
IV4   30 Блок  настава- Рачуноводство  
52. Сератлић Тања

Филолошка гимназија

II5к 2 Немачки језик  
III1 2  
IV1 2  
53. Мекић Поповић Данка

Проф. филозофије

IV2 2 Логика са етиком  
54. др Маријана Кастратовић,

доктор медицине

I4п 2 Здравствена култура  
I5к 2  
55. Зорић Рената

Дипл.ецц

I5 12 Куварство-вежбе  
III5 10  
56. Браћ Сања

Дипл. менаџер

 

 

I5 12 Куварство-вежбе  
II6 12  
57. Кежић Жељко

Дипл.теолог

I1

I4

I5

1 Веронаука  
I2

I3

1  
II1 1  
II2 1  
II3

II5

1  
II4

II6

1  
III1

III2

III3

1  
III4

III5

1  
IV1IV4 1  
IV3 1