Поштовани родитељи,

Хвала вам што сте нам указали поверење да образујемо и васпитавамо вашу децу. Ценећи то, наша највећа брига је безбедност ваше деце и ми ћемо учинити све да школа буде сигурно место за њих.

Да бисмо остварили тај циљ у школи предузели смо следеће мере:

  • Дефинисали смо правила понашања и обезбедили механизме за њихово поштовање
  • Формирали смо Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чији су чланови из реда запослених, родитеља и ученика
  • Поставили смо јасне процедуре у случајевима насиља са којима су упознати ученици и наставници
  • У школи смо организовали дежурства наставника и помоћног особља
  • Имамо техничко обезбеђење, видео- надзор
  • Имамо школског полицајца који је увек доступан ученицима и запосленима
  • Предузимамо превентивне мере и активности за заштиту ученика од насиља, а о томе се можете детаљније информисати на званичном сајту школе etskula.com
  • Имамо добру , вишегодишњу сарадњу са спољашњом заштитном мрежом, коју чине: Локална самоуправа, Полицијска управа Kула, Дом здравља, Центар за социјални рад,  Школска управа Сомбор и медијске куће.

Наведено је оно што смо ми предузели, а треба да знате да смо отворени за вaше предлоге и сугестије у вези са безбедношћу ваше деце у школи.

 

Тим за заштиту  ученика од насиља и Управа школе

Чланови тима за заштиту ученика од насиља

Чланови тима за заштиту ученика од насиља II

Програм за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи

Заштита од насиља унутрашња и спољашња заштитна мрежа

Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Извештај о стању безбедности у школи за први квартал школске 2014/2015. године

Извештај о стању безбедности у школи за други квартал школске 2014/2015. године