Рокови за полагање ванредних, специјалистичких и допунских испита, завршних и матурских испита

Време остваривања образовно-васпитног рада (теоријска настава, вежбе практична и блок настава) у току школске 2012/2013. године
27. септембра 2012.
Куп толеранције 2012.
18. новембра 2012.
RSS
Instagram