Време остваривања образовно-васпитног рада (теоријска настава, вежбе практична и блок настава) у току школске 2012/2013. године


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Ученички парламент
27. септембар 2012.
Рокови за полагање ванредних, специјалистичких и допунских испита, завршних и матурских испита
27. септембар 2012.
RSS
Instagram