МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2012/2013. годину
27. септембар 2012.
Време остваривања образовно-васпитног рада (теоријска настава, вежбе практична и блок настава) у току школске 2012/2013. године
27. септембар 2012.
RSS
Instagram