Распоред редовних часова и распоред дежурства у недељи када се настава реализује у школи,  важи од понедељка, 14.09.2020. године.

У складу са дописом МПНТР број 610-00-00901/2020-01 од 02.09.2020. године а ради праћења поштовања прописаних мера, одговорно лице за пријављивање евентуалних случајева непоштовања мера је директор школе.

 Директор обавезује дежурне наставнике да пријаве евентуалне случајеве непоштовања прописаних мера (ношење маске и  дезинфекција просторија).

. . .

Распоред консултација за ученике који наставу похађају онлајн

Коначне групе за редовне часове

Обавештење за ученике

Распоред звоњења

Организације наставе за школску 2020/2021. годину

Распоред родитељских састанака

Грађанско и верско васпитање