Организације наставе за школску 2020/2021. годину

Распоред родитељских састанака
28. августа 2020.
Распоред звоњења
28. августа 2020.

Према Стручном упутству за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/21. години Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у циљу обезбеђивања адекватних  услова за реализацију наставе током школске 2020/21. године, а имајући у виду епидемиолошку ситуацију изазвану корона вирусом, предлажем вам следеће моделе реализације наставе.

У Економско трговинској школи планирају се оба наведена наставна  модела, која ће се реализовати за све наше ученике према избору родитеља. 

Модел А — модел наставе на даљину  подразумева онлајн наставу на платформи Гугл учионице у комбинацији са другим апликацијама  са којима смо имали искуства у периоду од 17. марта до 19. јуна 2020. године. 

Модел Б —  модел наставе по комбинованом моделу.

Модел Б —  модел наставе по комбинованом моделу у Економско трговинској школи планира се на следећи начин:

  • Одељења ће бити подељена на две групе од највише препоручених  16 ученика.
  • Ученици сваког одељења, подељени на две групе, наставу ће похађати сваке друге недеље, док би у периоду када нису у школи, наставу пратили онлајн (употреба Гугл учионице и апликација са интегрисаним конференцијским алатима).

-Практична настав ће се увек изводити у школи

  • Свако одељење ће похађати  наставу у истој учионици током целог наставног дана, осим када се настава неопходно изводи у предвиђеним кабинетима.
  • Час ће трајати 30 минута.
  • Настава ће се одвијати по скраћеној сатници у две смене. Преподневна смена ће почињати у 8.00 и завршава се у 12.15. Поподневна смена ће бити  од 13.00 до 17.15 часова.
  • У периоду од 12.15 до 13.00 вршила би се неопходна дезинфекција просторија.
  • Ученици ће бити оцењивани искључиво током непосредног образовно-васпитног рада, тј. онда када су у школи уз уважавање свих принципа оцењивања.

– Родитељски састанак ученика првог разреда ће се одржати 31.08.2020 у школи, док ће се родитељски састанци  друге, треће и четврте године одржати од уторка до четвртка (01-04.09.2020.год.) према објављеном распореду, даља сарадња са родитељима је  онлајн према предвиђеној динамици активности.

– Ученици  ће имати помоћ за примену гугл учионице, која је препоручена од стране МПНТР.

  • –  Придржавање мера заштите здравља ученика и запослених биће обавезујуће.

У складу са предлогом  Педагошког колегијума, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и одлуком Наставничког већа, а на основу резултата изјашњења родитеља  од 01. Септембра 2020.године  ће се на предложени начин реализовати настава.

Директор школе
Марина Џакула