Организације наставе за школску 2020/2021. годину
28. августа 2020.
Обавештење за ученике
28. августа 2020.
Ред. Бр. часа трајање
1 8.00 – 8.30
2 8.35 – 9.05
3 9.25 – 9.55
4 10.00 – 10.30
5 10.35 – 11.05
6 11.10 – 11.40
7 11.45 – 12.15
 
8 13.00 – 13.30
9 13.35 – 14.05
10 14.25 – 14.55
11 15.00 – 15.30
12 15.35 – 16.05
13 16.10 – 16.40
14 16.45 – 17.15