Распоред родитељских састанака

Грађанско и верско васпитање
28. августа 2020.
Организације наставе за школску 2020/2021. годину
28. августа 2020.
одеље-ње презиме и име одељенског старешине Образовни профил датум место време
I-1 Симуновић Тулић Тања комерцијалиста 31. 08. 2020. 18.00 хол
I-2 Илић Ивана економски техничар 31. 08. 2020. 17.00 хол
I-3 Богдановић Марија трговац

посластичар

31. 08. 2020. 17.00 учионица 3
I-4 Вујасин Ана кувар 31. 08. 2020. 17.00 учионица 4
II-1 Миловић Ида комерцијалиста 01. 09. 2020. 17.30 хол
II-2 Кончар Даница економски техничар 01. 09. 2020. 18.10 хол
II-3 Голубовић Татјана трговац

посластичар

01. 09. 2020. 18.50. хол
II-4 Омеровић Бојан кувар 02. 09. 2020. 17.30 хол
III-1

 

Дејановић Александра комерцијалиста 02. 09. 2020. 18.10 хол
III-2 Митошевић Биљана пословни администратор 02. 09. 2020. 18.50. хол
III-3 Секе гордана економски техничар 03. 09. 2020. 17.30 хол
III-4 Рабреновић Милица трговац

посластичар

03. 09. 2020. 18.10 хол
III-5 Браћ Сања кувар 03. 09. 2020. 18.50. хол
IV-1 Савић Сузана комерцијалиста 04. 09. 2020. 17.30 хол
IV-2 Шкорић Милена пословни администратор 04. 09. 2020. 18.10 хол
IV-3 Ловренчић Славка економски техничар 04. 09. 2020. 18.50. хол

Родитељски састанци ће се одржати уз поштовање превентивних мера препоручених ради спречавања ширења епидемије изазване Ковидом19. Обавезно је ношење маски.