Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања за школску 2012/2013. годину


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Предвиђени распусти за школску 2012/2013. годину
27. септембар 2012.
Ученички парламент
27. септембар 2012.
RSS
Instagram