Јавна набавка мале вредности бр.8/2016 – набавка електричне енергије за 2016.годину


МОТО ШКОЛЕ: ЕКОНОМСКА СТРАТЕГИЈА - ТРГОВИНСКЕ, КУЛИНАРСКЕ, ПОСЛАСТИЧАРСКЕ ВЕШТИНЕ - ШКОЛА УСПЕХА
Успеси наставника
21. јануар 2015.
Набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање према Табеларном приказу потрошње (ознака из OPH 09310000-електрична енергија)
6. фебруар 2015.
RSS
Instagram